سقف وافل چیست؟ مزیت های سقف وافل یک طرفه نسبت به سقف تیرچه بلوک:
_

 به میکاص وافل خوش آمدید

مشاوره و آنالیز اولیه

خدمات در حال حاضر در HUB توسعه گروه توسعه یافته است.

اجرای سازه و پیمانکاری

نرم افزار بررسی مجازی حذف نیاز به توسعه دهندگان برای بازدید از یک دفتر منطقه.

طراحی سازه

متقاضیان و صاحبان می توانند برنامه ها و اعتراضات خود را در کنار امتحان برنامه خود بررسی کنند.

نظارت بر اجرا

به متقاضی اجازه می دهد که به نظرات و اعتراضات نظرسنجی آنلاین دسترسی پیدا کند.

_

چرا انتخاب ما ؟

  • بهره‌گیری از مهندسین نخبه
  • تیمی با سابقه اجرایی بالا
  • تامین وسایل کامل اجرا
  • تعهد و کیفیت ارائه خدمات